Rädsla för förändring motverkar tillväxt! Digitalisering är förändring…

På dagens alla marknader förutsätts ett akut och sällan tidigare skådat krav på att utvecklas för att inte riskera att gå motsatsen till mötes. Utveckling har i och för sig genom alla tider varit ett krav för att uppnå tillväxt eller att inte gå under, men idag sker utveckling så enormt mycket snabbare än tidigare vilket ställer otroligt höga krav på adaptionsförmåga, mod, fingertoppskänsla, kreativitet, logiskt tänkande och mängder av andra egenskaper för att inte bli omsprungen av konkurrenter eller utkonkurrerad av marknaden i sig själv.

Att förändras och utvecklas är inte längre bara en konkurrensfördel, att kontinuerligt förändras är en hygienfaktor för att överleva.

Dagens modeord oberoende bransch vill jag säga är ”Digitalisering”, som enligt många är det som skiljer agnarna från vetet, det som kommer vara avgörande för framgång eller avveckling. Att digitalisera sin verksamhet eller leda den Digitala Transformationen inom en organisation och vikten av detta för att överleva skrivs det mängder om i artiklar, sociala medier, e-böcker och även i traditionella böcker. Söker man på ordet digitalisering (via Google) blir träffarna direkt dryga 9.320.000. (För 3 år sedan var det ”endast” drygt 3.500.000 träffar.)

Digitalisering är ett subjektivt ord där var och en skapar sig en helt egen bild om innebörden, både på gott och ont. För väldigt många kan det skapa en negativ klang på grund av en personligt uppfattad låg digital mognad och därmed egen kunskapsbrist, ordet i sig skapar frågor väldigt få kan svara på samt att innebörden innebär att man måste inleda någon form av förändring i/av sin verksamhet. Enkelt kan då vara att stoppa huvudet i sanden, invänta andras agerande eller helt enkelt övertyga sig själv om att ”man” inte har tid just nu men tar tag i detta senare.

Djupdyker man i litteraturen (fler källor) och läser mellan raderna med objektiva ögon och ett djupt granskande handlar det nu så populära ordet Digitalisering (så som jag ser det vill jag tillägga) egentligen endast om en förändringsresa som blivit uppmärksammad eller nu aktualiserad som lavinartad trend. Vad är det som är nytt egentligen? När jag ser tillbaka på de senaste 30-åren då jag varit arbetande med någon form av IT har det i och för sig hänt/utvecklats fantastiskt mycket inom det digitala, och även om förändringstakten nu går ofantligt mycket snabbare (exponentiellt) så har faktiskt vår värld under väldigt lång tid Digitaliserats och krävt detta som en faktor för överlevnad, framgång och som konkurrensfördel. Jag tror att dagens ”Hype” runt detta beror på att man nu verkligen funnit företag/verksamheter som lyckats köra förbi konkurrenter och marknader på grund av att de just använt ”Digitalt” som plattform för sin resa där andra stått kvar och kanske inte insett vart konkurrensen dök upp från eller att reaktionen kom alldeles för sent. Det kan också bero på den exponentiella utveckling som skett inom området de senaste två till tre åren. Det är ”hett” och trendigt helt enkelt!

En av de stora utmaningarna idag är att individens/vårt beteende ändrats ganska radikalt med all den nya teknik som finns i vår vardag i form av datorer och information i var mans hand. Digitaliseringen har krupit så nära vårt innersta och påverkar oss så otroligt mycket utan att vi ens vet om det. De påslag och impulser vår hjärna förr i tiden på olika sätt utsattes för via ett analogt stimuli under lång tid hämtas idag snabbt upp via det digitala flödet via mobiltelefoner, sociala medier, läsplattor, TV, digital reklam o.s.v. som har blivit en del av vår vardag och styr våra automatiska och grundläggande beteenden på helt nya sätt, de flesta gånger utan att vi själva är medvetna om dem. Vi ställer ofantligt mycket högre krav på tillgång till information via digitala kanaler idag än vi gjorde för knappt tio år sedan då smarta telefoner gjorde sitt intåg.

Idag utsätts vi för så ofantligt många digitala intryck under ett dygn att hjärnan utmanas på ett sällan skådat sätt bara av att vara, och vi ändrar omedvetet våra beteenden för att tillgodose hjärnan med stimuli som ger snabba belöningar och så lite energiläckage som möjligt. All den information och de intryck som tvingar sig på oss varenda minut av vår vakna tid ställer enorma krav på hjärnans förmåga att kategorisera, välja bort och generalisera för att över huvud taget kunna fungera. Att hjärnan då väljer genvägar, belöningar och de snabbaste lösningarna för att spara energi är inget konstigt och det är så många av oss omedvetet handlar/köper/påverkas idag. Jag tror att det är där man bör vara med sin Digitala-strategi både internt i sin verksamhet och ut mot marknaden för att kunna påverka oss kunder (se människor) på önskat och förutbestämt sätt.

Vad kan det då innebära att Digitalisera eller genomgå en Digital Transformation och lyckas med detta?

I kommunikationen runt det digitala utvecklingsarbetet är min uppfattning att grundläggande krav för att lyckas motsvarar vilket traditionellt förändrings- och utvecklingsarbete som helst som t.ex…

 • All förändring börjar på individnivå och med ledningen som motor.
 • Tydlig väl genomarbetad vision, mission och mål. Vart och varför skall resan göras av hela organisationen?
 • ”Sence of urgency” måste finnas.
 • Styrelse och ledningen måste vara de som lever för och driver förändringsarbetet.
 • DelaktighetFörtroende och Tillit inom hela organisationen.
 • Skapa utvecklingsteam i organisationen och avsätt gott om tid och ekonomiska förutsättningar för dessa. Utvecklingsarbete måste vara långsiktigt!
 • Premiera försök, idéer och misslyckanden som leder mot utveckling.
 • Det finns aldrig något slut på utveckling! När ett mål är nått måste fokus redan ligga på nästa.
 • Skapa engagemang och se till att det stannar!
 • Utveckling är en förutsättning för att inte avveckla…

Saker som skiljer den digitala resan (affärsutveckling) mot ett ”traditionellt” förändringsarbete är ett fokus som nu även måste läggas på frågor som…

 • Hur får vi ledning och styrelse att leda, leva och förstå behovet av den digitala resan och skapa ”Sence of urgency”!
 • Att skapa en digital vision och med det tydliga kortsiktiga och långsiktiga mål. (Resan)
 • Hur leder och förändrar vi vår verksamhet då den blir påverkad av den otroligt snabba utveckling som idag sker för att inte hamna på efterkälken med hjälp av digitala verktyg?
 • Vilka interna och eventuellt externa resurser behöver vi för att påbörja och genomföra resan?
 • Hur kan digitalt hjälpa oss att jobba smartare i den befintliga verksamheten och hur kan digitalt hjälpa oss att bli mer innovativa?
 • Vilka digitala verktyg och kanaler behöver vi ha i verksamheten (nu & sedan) för den interna och externa resan?
 • Hur det digitala kan och verkligen kommer att påverka min verksamhet, min marknad och mina kunders sätt att efterfråga mina produkter och tjänster nu och i framtiden?
 • Hur jag möter och drar nytta av nya mänskliga digitala beteenden i min kommunikation?
 • Hur vi leder och kontinuerligt förändrar vår verksamhet då den blir påverkad av den otroligt snabba utveckling som idag sker?
 • Hur jag leder och förädlar mina medarbetares kunskaper, engagemang och skapar delaktighet runt digital utveckling?
 • Hur jag måste utbilda och utveckla min personal för att möta kommande utmaningar?
 • Få den digitala utvecklingsresan att bli bestående i organisationens löpande förändringsarbete och en av de stående punkterna på ledningens agenda.

Är då denna ”Digitaliseringstrend” något för alla verksamheter och organisationer att lägga energi och fokus på? Ja(!), utan tvekan är mitt svar på detta, men man måste i sin verksamhet anpassa insatsen efter värde och relevans och man bör göra resan efter sina egna förutsättningar och prioritera detta utifrån övriga utvecklingsområden. Målet måste vara att 1+1=3 inte bara att digitalisera för digitaliseringens skull.

 Några ord på vägen…

 •  Vi kommer aldrig mer möta så lite förändring som vi gör idag.
 • Utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt som den gör idag.
 • Utvecklingen har gått från att vara linjär till att nu ske exponentiellt.
 • Antalet digitala intryck ökar och ökar för varje dag.
 • Vår hjärna styrs av dopamin och serotoninpåslag vilket påverkas och stimuleras mer och mer av yttre digitala intryck.
 • Förändringsprojekt börjar alltid med Ledarskap, Kultur och Människan. För att lyckas måste organisationen vara emotionellt engagerad.
 • Den ”inre” motivationen blir mer och mer viktig för ökad kreativitet och strategiskt tänkande.
 • Att förstå människan/medarbetaren (se hjärnan) blir allt viktigare i den digitala världen.
 • Allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras.
 • De företag som väljer att inte utvecklas väljer att på sikt avvecklas.

En förändrad affär kräver en förändrad organisation, som i sin tur ger en förändrad kultur vilket ställer krav på ett förändrat ledarskap…

Jag måste vara relevant för mina kunder för att överleva, och för att vara relevant måste jag ha tillräckligt mod att våga förändras!

Att våga är att göra, med risken att misslyckas. Att våga misslyckas är den viktigaste parametern för att uppnå nya saker, nya resultat och växa som människa.

Återkoppla gärna med dina egna tankar runt detta inlägg, eller om intresse finns att diskutera detta område för just din verksamhet. Självklart uppskattas det också om du gillar eller delar texten så att den når fler i denna digitala värld. Du når mig på dan.sturk@dastpartner.se eller via LI (så klart).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *