Att inte agera är också att göra något, men det är oftast riktigt dumt…

Digital Transformation, digitalisering, digital utveckling är egentligen endast andra ord för en pågående och allt snabbare förändringsprocess, där digitala verktyg och innovationer finns till hands för att underlätta och effektivisera vårt samhälle.

Egentligen inget nytt då mänsklighetens utveckling alltid byggts på verktyg och innovationer. Skillnaden är att utvecklingen nu sker så otroligt mycket snabbare än förr, och hänger man inte med så kan man rätt vad det är vara passerad, borta och inaktuell, eller till och med idag ibland vara för tidig och därför åker ifrån perrongen när marknaden inte är mogen att kliva på.

Det handlar idag om en otrolig tajming, och det är det ”tåget” som många sitter och väntar på, och då kan man ju sitta hur länge som helst och fundera på vilket tåg och vagn som är lämpligast att kliva på…

Innovation och utveckling bygger som jag nämnde tidigare på idéer. Idéer som behöver förvaltas, testas, utmanas och framför allt genomföras, och en idé som aldrig utvecklas, förvaltas eller genomförs kommer aldrig bli något annat än instängd tanke eller en dröm.

Detta är det jag försöker förmedla till de organisationer jag stöttar i sina digitala utvecklingsresor. Det handlar otroligt mycket om att skapa förutsättningar för personalen/organisationen att vara motiverade, stimulerade och modiga i att uttrycka sina idéer, att våga utmana och att blotta sina tankar. Att se, utmana och våga påtala befintliga arbetssätt och möjliga flaskhalsar utan rädsla, och att kunna se en tydlig och attraherande vision som motiverar och engagerar.

För detta behövs ett modigt, tillåtande och coachande ledarskap. Ett ledarskap som bjuder in och uppmuntrar medarbetarna till dialog, ett ledarskap som hörsammar och möter alla idéer med intresse samt engagemang. Svaren nej.., med tillhörande fortsättning från ledningen får i princip aldrig existera, för alla vet vad som händer då. Just det! Det slår hål på kreativitet, innovation och vilja att vilja vara med och utveckla. De tre enskilt viktigaste byggstenarna för utveckling inom en organisation 2021.

Visst låter det enkelt och något som alla redan borde göra, eller lätt kan anamma i sina organisationer, men så är det tyvärr inte, får då hade ju otroligt många fler kommit väldigt mycket längre i sina digitala resor och förstått hur de skulle styra tågen och fylla dem med högt engagemang hos medresenärerna.

Tajming kan vara svår att påverka, men att vara förberedd, att agera eller driva innovation är faktiskt något man kan träna på.

I och med detta kan man bli otroligt mycket mer agil i sin verksamhet med ett mindset som gör att organisationen och individerna enklare möter snabb utveckling, minskar rädslan för förändring och kastar sig in på resan som positiva med-ledare, och framför allt vara engagerade och mentalt stimulerade till sitt arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *