Att bygga ett starkt Team är likt att konstruera en stenmur

Att bygga ett team är likt att konstruera en stenmur – en process som kräver precision, balans och omsorg. Vi kan faktiskt dra lärdomar från stenmurens uppbyggnad när vi bygger vårt team.

Stenens sidor:

Precis som med stenmurar söker vi efter individer med lämpliga “sidor”. Deras “visesida” är det som syns utåt – deras professionella image och förmåga att samspela med andra. Vi vill ha personer som är “snygga” i sitt arbete och som smälter väl in i teamets dynamik.

Den övre delen av stenen motsvarar deras kompetens och erfarenhet. Det är här nästa individ vilar. Vi vill att deras “byggyta” ska vara stadig och luta svagt inåt – en balans mellan självständighet och samarbete.

Undersidan, “liggytan”, är deras grundläggande värderingar och moral. Dessa måste vara starka för att stenen (individen) ska vila tryggt på föregående sten.

Stötsidorna representerar deras förmåga att hantera utmaningar och konflikter. De måste vara robusta för att inte vrida sig ur läget.

Om en individ inte uppfyller dessa krav, är de som “skrotsten” – de passar inte in och bör placeras någon annanstans.

Grundläggning:

Djupet på murens grundläggning varierar beroende på syftet och platsen. Precis som med teamet – varför byggs det och var befinner det sig?

Att få bort “vatten” är avgörande. Vatten symboliserar här hinder, konflikter och problem. Om vårt team står på väldränerad mark (tydliga kommunikationskanaler och konfliktlösning), kan vi undvika att gräva djupt.

I vissa fall behöver vi dock gräva djupare – som när vi bygger nära “åkermark” (affärsmål). Där kan vi ta bort “stenar” (hinder) och fylla hålen med “jord” (gemensamma mål).

För att undvika ras eller vältningsrisk på grund av “tjälskjutning” (konflikter) eller “frostsprängning” (stress), måste vi tänka på grundläggningen. Starka värderingar och en sund arbetsmiljö är vårt bästa försvar.

Så låt oss bygga vårt team som en stabil stenmur – med omsorg, medvetenhet och en önskan om att stå starka tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *