Låt inte dina mål fastna i mottagarens känslomässiga dimma…

Mål bör alltid formuleras som att man är Där just Nu, så att de upplevs och kan ”smakas” på, annars är risken att smaken av det ”gamla” ofta är gott nog.

 • Att sätta nytt mål = Förändring av tillstånd
 • Förändring av tillstånd = Önskat nytt tillstånd 
 • Önskat nytt tillstånd = Problem i nuet
 • Problem i nuet = Känslomässig konflikt
 • Känslomässig konflikt = Påverkan av alla sinnen

Formulering av nytt mål måste förankras i alla sinnen hos dem som påverkas av det nya målet. Alla har olika prioriterade sinnen och värden som styr. Hur det känns, låter, ser ut, smakar, och luktar.

För att förflytta oss från Nu till Där behövs resurser, information och strategi. Ju mer positivt och precist (på alla sensoriska nivåer) man definierar vad man vill och förankrar dessa känslor, desto större möjligheter att målet uppnås.

Att ta beslut om ett nytt mål kräver interna beslut om att röra sig till, ifrån eller vara kvar. Om inte den framtida sensoriska upplevelsen är starkare, varför då sträva efter den?

Hur djupt planterar Du (din organisation) den positiva känslan/upplevelsen i dig själv och i dina medarbetare när nya mål formuleras? Hur väl blir varje persons ”framtidssmak”  tillgodosedd och upplevd på resan och vid slutmålet?

Några enkla råd att använda vid skapande av mål

 • Tro inte att alla tänker som Du själv
 • Förutsätt inte att alla berörs av samma saker som Du själv
 • Lär Dig vilket sinne som berör Dig själv och är prioriterat
 • Lär Dig vilket prioriterat sinne som berör andra individer starkast
 • Se till att få med olika innebörd som berör alla sensoriska sinnen i målet
 • Bekräfta att målet/målen förankras starkt hos alla som är berörda
 • Led mot och med de inneboende känslorna och inte endast målet i sig

Sist men inte minst!

Att lära sig förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar är en kunskap som bygger fantastiska möjligheter för den som har mod att nyttja den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *