Ett samarbete mellan leverantör och kund bör fungera som ett bra äktenskap…

Ett långsiktigt samarbete mellan kund och leverantör behöver i princip samma ingredienser som ett lyckligt och fungerande äktenskap.

Ömsesidigt förtroende, tillit och respekt.

Gemensamma mål och visioner.

Ett känslomässigt och upplevt värde för båda parter.

Ett ömsesidigt utbyte.

Närvaro och kommunikation.

Sist men inte minst så är det omtänksamhet, intresse för den andra och viljan att förstå som är mycket viktiga ingredienser att tillföra i samarbetet.

Finns dessa parametrar och att det är ärligt menat från båda parter så finns alla förutsättningar för att samarbetet kommer grönska och utvecklas under lång tid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *